3 thủ thuật scale quảng cáo Facebook “ngàn đơn” khi chạy chiến dịch CPO.

Mùa đua top sở hữu Vinfast trên Adflex đã đến (400k điểm trong 3 tháng). Mình quay trở lại KTcity làm video này để chia sẻ với các anh em 3 thủ thuật scale campaign sử dụng quảng cáo Facebook Ads hiệu quả giúp anh em có ngàn đơn với mô hình CPO.

Mã: 47 Danh mục:

Bạn sẽ nhận được 😍
😍Những thủ thuật “thực chiến cao” khi chạy CPO. Nhiều cá nhân đã áp dụng những thủ thuật này để bán ngàn đơn.
😍Những chia sẻ, tuts, tips liên quan tới việc chạy quảng cáo Facebook & khả năng nhân rộng (Scale)

Scroll to Top