Sale!

Hướng dẫn chạy quảng cáo Tiktok từ A-Z thực chiến trăm đơn

1,299,000 

Bạn sẽ học được gì?
✔️Thiết kế landingpage tỷ lệ duyệt quảng cáo và ra đơn cao
✔️Mua tên miền rẻ và trỏ tên miền vào landingpage
✔️Cách làm video đạt tỷ lệ click cao nhất, Tiktok ưu tiên nhất, duyệt nhanh nhất.
✔️Học chạy quảng cáo, care quảng cáo, hiểu được bản chất thuật toán của Tiktok
✔️Cách vít tiền ads và cách tối ưu sau khi chạy quảng cáo.
✔️Đưa ra hành động khi quảng cáo không hiệu quả.
Trong khóa học này bạn sẽ được học những gì?
✔️ Chia sẻ về sản phẩm
✔️ Thiết kế landing page tỷ lệ ra đơn cao,
✔️ Mua tên miền và trỏ tên miền vào landing page,cách làm video đạt tỷ lệ click cao nhất, tiktok ưu tiên nhất
✔️ Rồi học chạy quảng cáo, care quảng cáo, hiệu được bản chất thuật toán của tiktok
✔️ Cách vít tiền ads, và cách tối ưu sau khi chạy quảng cáo
✔️ Đưa ra hành động khi quảng cáo không hiệu quả

Mã: 2728 Danh mục:
Scroll to Top