Sale!

LearnDash-MemberPress Integration

530,000 

Danh mục: Từ khóa:

Một vài lý do tại sao bạn có thể muốn sử dụng MemberPress kết hợp với LearnDash:

 • Tạo các cấp độ thành viên và chỉ định một khóa học (hoặc nhiều khóa học) cho các cấp độ khác nhau
 • Cung cấp phiếu giảm giá hoặc mã giảm giá cho các khóa học của bạn
 • Bán các khóa học trong một gói (tức là một giá cung cấp quyền truy cập vào nhiều khóa học giả sử gói 6 tháng – 1 năm muốn cho họ truy cập bao lâu )
 • Bán quyền truy cập vào các khóa học dưới dạng đăng ký liên tục.
 • Bạn kết hợp những addon này sẽ giúp trang websie của bạn sẽ chở lên chuyên nghiệp hơn. 
  • LearnDash Course Grid
  • LearnDash LMS WordPress Plugin
  • LearnDash Gradebook
  • LearnDash Notifications
  • LearnDash- Gravity Forms Integration
  • LearnDash-Certificate Builder
  • LearnDash-Event Espresso Integration
  • LearnDash-MailChimp Integration
  • LearnDash-MemberPress Integration
  • LearnDash-PaidMembershipsPro Integration
  • LearnDash-WooCommerce Integration
  • LearnDash-Visual Customizer
  • LearnDash-Zapier Integration

   Xem thêm :  Những tính năng và cách hoạt động của addon trên 

Scroll to Top