LearnDash-PaidMembershipsPro Integration

350,000 

Các tính năng bổ trợ

Liên kết các cấp độ thành viên với một hoặc nhiều khóa học

 • Tạo cấp độ thành viên và ánh xạ nó với một hoặc nhiều khóa học LearnDash. Khi cấp độ thành viên được mua, người dùng sẽ tự động đăng ký vào các khóa học liên quan.

Tự động hết hạn các cấp độ thành viên sau khoảng thời gian “X”

 • Tạo các cấp độ thành viên vô thời hạn hoặc hết hạn sau một khoảng thời gian nhất định.

Tạo cấp độ thành viên dùng thử với các cổng thanh toán khác nhau

 • Cung cấp bản dùng thử miễn phí có giới hạn thời gian cho mọi người để lôi kéo họ mua quyền truy cập đầy đủ vào các khóa học của bạn.
 • Bạn kết hợp những addon này sẽ giúp trang websie của bạn sẽ chở lên chuyên nghiệp hơn. 
  • LearnDash Course Grid
  • LearnDash LMS WordPress Plugin
  • LearnDash Gradebook
  • LearnDash Notifications
  • LearnDash- Gravity Forms Integration
  • LearnDash-Certificate Builder
  • LearnDash-Event Espresso Integration
  • LearnDash-MailChimp Integration
  • LearnDash-MemberPress Integration
  • LearnDash-PaidMembershipsPro Integration
  • LearnDash-WooCommerce Integration
  • LearnDash-Visual Customizer
  • LearnDash-Zapier Integration

   Xem thêm :  Những tính năng và cách hoạt động của addon trên 

Scroll to Top