Sale!

Woocommerce custom product addons

50,000 

Một plugin bổ trợ sản phẩm WooCommerce nhẹ giúp việc thêm các trường tùy chỉnh vào trang sản phẩm WooCommerce của bạn trở nên đơn giản hơn. Với trình tạo biểu mẫu tùy chỉnh dễ sử dụng, giờ đây bạn có thể thêm các tùy chọn sản phẩm bổ sung một cách nhanh chóng.

Bạn có thể dễ dàng cá nhân hóa trang đặt hàng sản phẩm WooCommerce (với các tùy chọn sản phẩm tùy chỉnh hoặc trường tùy chỉnh) và dữ liệu biểu mẫu bổ sung này do khách hàng gửi sẽ được hiển thị trong phần phụ trợ của trang web và cũng sẽ được đính kèm cùng với chi tiết đơn đặt hàng.

Danh mục:
Scroll to Top