Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai

 Địa chỉ website là : https://nguyenthaimmo.com.

Chính sách bảo mật:

 1. Thu thập thông tin cá nhân: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng bao gồm tên, địa chỉ email và thông tin thanh toán để xác nhận đơn hàng và cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và không chia sẻ thông tin này với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được sự đồng ý của khách hàng.

 2. Bảo mật thông tin: Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng khỏi sự truy cập trái phép và lạm dụng. Chúng tôi đảm bảo rằng thông tin của khách hàng được lưu trữ an toàn và chỉ có những nhân viên được ủy quyền mới có thể truy cập vào thông tin này.

 3. Chính sách về bình luận và nội dung nhúng từ website khác: Chúng tôi chấp nhận các bình luận và nội dung nhúng từ website khác, nhưng chúng tôi sẽ kiểm duyệt và loại bỏ bất kỳ nội dung không phù hợp hoặc vi phạm quy định của chúng tôi.

 4. Chính sách về media: Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ nội dung media bị vi phạm bản quyền hoặc bất kỳ quy định pháp luật nào.

 5. Chia sẻ dữ liệu của bạn: Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được sự đồng ý của khách hàng.

 6. Thời gian lưu trữ dữ liệu: Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của khách hàng cho đến khi thông tin này không còn cần thiết để cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc khi khách hàng yêu cầu xoá thông tin của mình.

 7. Quyền của bạn với dữ liệu của mình: Khách hàng có quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xoá thông tin cá nhân của mình. Nếu khách hàng muốn yêu cầu xoá thông tin của mình, chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu này nếu không còn cần thiết để cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

 8. Dữ liệu của bạn được gửi đến đâu: Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để cung cấp dịch vụ và chúng tôi sẽ không bán hoặc chuyển giao thông tin này cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được sự đồng ý của khách hàng.

Chính sách cookie:

 1. Sử dụng cookie: Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng khi truy cập trang web của chúng tôi. Cookie là các tệp nhỏ được lưu trữ trên máy tính của khách hàng và được sử dụng để lưu trữ thông tin về phiên làm việc và sở thích của khách hàng trên trang web của chúng tôi.

 2. Loại cookie: Chúng tôi sử dụng hai loại cookie: cookie tạm thời và cookie lưu trữ. Cookie tạm thời sẽ bị xóa khi khách hàng đăng xuất khỏi tài khoản hoặc đóng trình duyệt. Cookie lưu trữ sẽ được lưu trữ trên máy tính của khách hàng và được sử dụng để lưu trữ thông tin về phiên làm việc và sở thích của khách hàng trên trang web của chúng tôi.

 3. Quyền kiểm soát cookie: Khách hàng có thể chọn chấp nhận hoặc từ chối cookie thông qua các thiết lập trình duyệt. Tuy nhiên, việc từ chối cookie có thể làm giảm tính năng của trang web và gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng.

 4. Cookie của bên thứ ba: Chúng tôi sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba trên trang web của mình và các bên thứ ba này có thể sử dụng cookie để thu thập thông tin về khách hàng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về chính sách cookie của bên thứ ba này và khuyến khích khách hàng tham khảo chính sách bảo mật của họ.

Trên đây là những chính sách bảo mật và cookie của trang web của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin của khách hàng và đảm bảo rằng thông tin này được sử dụng một cách an toàn và đáng tin cậy. Nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật hoặc cookie của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Nguyenthaimmo
Logo