Đọc Xong

Tạo tài khoản trên Amazon Kindle

Tạo tài khoản trên Amazon Kindle

Bước 1: Bạn vào đường dẫn sau https://kdp.Amazon.com/ -> nhấn nút Sign up để đăng ký tạo tài khoản Amazon Kindle.

Tạo tài khoản trên Amazon Kindle
Tạo tài khoản trên Amazon Kindle

 

Bước 2: Nhấn vào nút Creat your KDP account để tạo tài khoản amazon kindle.

Bước 3: Điền các thông tin yêu cầu -> sau đó nhấn vào nút Creat your KDP account.

Tạo tài khoản trên Amazon Kindle
Tạo tài khoản trên Amazon Kindle

Bước 4: Vào hộp thư mail bạn đăng ký ở trên để lấy mã code OTP mà Amazon gửi cho bạn và điền vào ô Enter OTP như hình dưới để xác nhận email -> nhấn Creat your Amazon account.Cập nhật mới xác minh qua số điện thoại

Bước 5: Nhấn Agree để đồng ý với các điều khoản để tạo tài khoản amazon kindle.

Tạo tài khoản trên Amazon Kindle
Tạo tài khoản trên Amazon Kindle

Đến đây là bạn đã tạo xong tài khoản bán sách Amazon Kindle. Giao diện quản lý tài khoản bán sách trên amazon kindle như hình dưới:

Tao tai khoan tren Amazon Kindle 4

Đây cũng chính là tài khoản để sử dụng cho các dịch vụ khác của Amazon, chứ không phải chỉ để bán sách. Tuy nhiên, để bắt đầu xuất bản sách trên Amazon, bạn cần phải hoàn thành các bước khai báo thông tin cụ thể về thuế, thanh toán cho tài khoản KDP Amazon.

Ai chưa có tài khoản Payoneer vào đây đăng ký nhận 25$ miễn phí nhé

Xem thêm : Payoneer là gì ? tạo tài khoản payoneer ?

Bước 6 : Bạn vô cập nhật thông tin thuế

Tạo tài khoản trên Amazon Kindle
Tạo tài khoản trên Amazon Kindle

Tao tai khoan tren Amazon Kindle 7

chọn riêng biệt cá nhân , chọn không —- chọn không chữ ký là họ và tên của bạn

Tao tai khoan tren Amazon Kindle 8

Tao tai khoan tren Amazon Kindle 9

Tao tai khoan tren Amazon Kindle 10 Tao tai khoan tren Amazon Kindle 6

Nhận thanh toán chọn Hoa kỳ và ngân hàng hoa kỳ bạn chọn vào ở payoneer nhé có trong đó á ?

 Xem thêm :  cách làm chi tiết với Amazon

 

Đánh giá bài viếtpost
Bài viết xem nhiều
[fluentform id="3"]
Scroll to Top